Polityka cookies dla strony internetowej PPPP w Bialymstoku

MENU
Aktualności
KONTAKT

UL. Słonimska 15/1 15-028 BIAŁYSTOK Tel. (085) 741 62 35 Godziny pracy: poniedziałek-piątek 8:00 - 16:00

O Poradni

 

 

 

 

Naszym celem jest pomoc:

 Dzieciom i młodzieży (od urodzenia do 25 roku życia),

 Rodzicom,

 Nauczycielom


Zachęcamy do korzystania z naszej pomocy:

· Dzieci, które mają trudności w nauce,

· Dzieci sprawiające trudności wychowawcze,

· Dzieci i młodzież niepełnosprawna,

· Dzieci zdolne,

· Uczniowie szukający porad w sprawie wyboru szkoły i zawodu,

· Rodzice i nauczyciele, którzy napotykają trudności w pracy wychowawczej,

· Dzieci znajdujące się w różnych sytuacjach trudnych (uzależnienia, problem alkoholowy, przemoc w rodzinie)Pomoc udzielana dzieciom, młodzieży, wychowawcom i rodzicom obejmuje:

Interwencję nakierowaną na możliwie wczesne wykrycie u dzieci zaburzeń rozwojowych oraz podejmowanie działań korekcyjno- kompensacyjnych,

Diagnozowanie przyczyn i trudności w nauce i niepowodzeń w szkole,

Diagnozowanie i wspieranie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych,

Specjalistyczne oddziaływania korekcyjne i terapeutyczne,
 Pracę o charakterze korekcyjnym i terapeutycznym w oparciu o wszechstronną diagnozę możliwości rozwojowych dziecka, jego poziom rozwoju intelektualnego, emocjonalnego oraz struktury osobowości,

 Programy działań z zakresu problematyki dotyczącej promocji zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego oraz przeciwdziałania uzależnieniom, agresji, nieprzystosowaniu społecznemu, zaburzeniom emocjonalnym,

Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,

Wspieranie rodziców i wychowawców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.


DOSTĘPNE W PORADNI FORMY PRACY TERAPEUTYCZNEJ:

· Terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi,

· Terapia logopedyczna dla dzieci z wadami wymowy,

· Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z problemem dysleksji,

· Trening umiejętności prospołecznych.

 

KONCEPCJA PRACY


 

PORADNIA JEST CZYNNA:

KANCELARIA:

Poniedziałek- piątek w godz. 8:00 – 16:00

W Poradni zatrudnieni są specjaliści:

- Psycholodzy:

PON. – PT. 8:00 – 16:00

- Logopedzi:

PON. – PT. 8:00 – 17:00

- Pedagodzy

PON. – PT. 8:00 – 16:30

Terapeuci.

TEL. (085) 741 62 35

UL. SŁONIMSKA 15/1

15-028 BIAŁYSTOK


ZAPRASZAMY
Literatura
Druki
Zestaw Ćwiczeń
Warto Przeczytać
  Terapie

© Copyright 2005 -15